Information On The Film 100 grams for Bravery

Icon Movies

All about the movie 100 grams for Bravery. Get information on the motion picture 100 grams for Bravery including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

100 grams for Bravery

Watching The Movie 100 grams for Bravery
100 grams for Bravery Film Information

What's The Movie 100 grams for Bravery About?

A very shy man takes 100 grams of vodka and... adventures begin.

What's The Genre Of The 100 grams for Bravery Movie?

Genres: Comedy

Who Stars In The 100 grams for Bravery Movie?

When Was The Motion Picture 100 grams for Bravery Released?

Released: January 1, 1976

What's The Runtime Of The 100 grams for Bravery Movie?

Runtime: 72.0

How Popular Is The 100 grams for Bravery Movie?

Popularity Rating: 0.574

What Studio(s) Produced The 100 grams for Bravery Film?

Mosfilm

Russia

Who Was On The Cast Of The Motion Picture 100 grams for Bravery?

Larichev Igor Yasulovich
Vasya Yuriy Kuzmenkov
Taksist Yuri Belov
Prohozhaya u metro Rina Zelyonaya
Nikitin Nikolay Grinko
Ruzhevsky Vladimir Basov
Panyukov Mikhail Svetin
Panyukova Valentina Titova
Natasha Tatyana Vasileva
Nachalnik laboratorii Aleksandr Belyavskiy
Vityok Aleksandr Pashutin
Fedya Borislav Brondukov
Professor Grigoriy Shpigel

Who Was On The Crew Of 100 grams for Bravery The Movie?

Directing — Director: Anatoli Markelov
Directing — Director: Boris Bushmelev
Directing — Director: Georgi Shchukin
Writing — Writer: Grigori Gorin
Writing — Writer: Viktoriya Tokareva

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day