Information On The Film Gemini

Icon Movies

All about the movie Gemini. Get information on the motion picture Gemini including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

Gemini

Watching The Movie Gemini
Gemini Film Information

What's The Movie Gemini About?

A successful doctor, Yukio's picture perfect life is gradually wrecked, and taken over by his avenging twin brother, who bumps off his family members one by one and reclaims his lover who is now Yukio's wife.

What's The Genre Of The Gemini Movie?

Genres: Drama, Fantasy, Foreign, Horror

Who Stars In The Gemini Movie?

When Was The Motion Picture Gemini Released?

Released: September 15, 1999

What's The Runtime Of The Gemini Movie?

Runtime: 84.0

How Popular Is The Gemini Movie?

Popularity Rating: 2.109

What Studio(s) Produced The Gemini Film?

Marubeni

Japan

Who Was On The Cast Of The Motion Picture Gemini?

Yukio Daitokuji / Sutekichi Masahiro Motoki
Yukio's Father Yasutaka Tsutsui
Shige Masako Motai
Beggar Monk Renji Ishibashi
Kakube Akaji Maro
Middle-aged Patient Tomorowo Taguchi
Young Patient Jun Murakami
Child Yukito Mizoguchi
Eri Yu
Taki'e Hisako Ohkata
Toshiko Yuriko Hiro'oka
Suzu Yuki Inomata
Detective Kim Sujin
Hiromi Kuronuma
Takahiro Murase
Patrol Officer Hikaru Yoshikawa
Bin Moritsuka
Mineko Yorozuyo
Koinojo Nishikawa
Midori Yamamoto
Hitoshi Takagi
Kenichi Yajima
Isao Takeno
Katsuichi Inoue
Koji Tsukamoto
Old Man in the Slums Masao Imafuku
Takuya Muramatsu
Masatora Ishikawa
Ken'ichiro Hoshino
Kyoko Mayuzumi
Shoko Nakahara
Gai Takizawa
Minoru Hirano
Yunosuke Omi
Mieko Igarashi
Shota Koike
Mariko Ohara
Tatsunori Matsuda
Nobuyo Tsuda
Yuta Takihara
Yusuke Umemoto
Kokoro Awata
Hajime Nakaarai
Tomoko Kimura
Tomi Segawa
Shigeko Yabashi
Kazuko Suzuki
Chika Kimura
Torakichi Watanabe
Aiko Masuyama
Fusaaki Kato
Kiyohide Ohtani
Yosuke Imanaka
Sanae Akimoto
Naoko Yamanouchi
Akira Endo
Shingo Seto
Fumiko Watanabe
Naoko Tanimoto
Masayoshi Deguchi
Revenger with Sword Tadanobu Asano
Rich Man Naoto Takenaka
Yukio's Mother Shiho Fujimura
Shungiku Uchida
Rin Ryo

Who Was On The Crew Of Gemini The Movie?

Art — Production Design: Takashi Sasaki
Crew — Cinematography: Shinya Tsukamoto
Crew — Makeup Effects: Takashi Oda
Crew — Special Effects: Takashi Oda
Directing — Director: Shinya Tsukamoto
Editing — Editor: Shinya Tsukamoto
Production — Producer: Futoshi Nishimura
Production — Producer: Tomoyuki Tsuruoka
Production — Producer: Toshiaki Nakazawa
Production — Producer: Yasuhiko Furusato
Sound — Original Music Composer: Chu Ishikawa
Writing — Screenplay: Shinya Tsukamoto
Writing — Story: Rampo Edogawa

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day