Information On The Film Seven Samurai

Icon Movies

All about the movie Seven Samurai. Get information on the motion picture Seven Samurai including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

Seven Samurai

Watching The Movie Seven Samurai
Seven Samurai Film Information

What's The Movie Seven Samurai About?

A samurai answers a village's request for protection after he falls on hard times. The town needs protection from bandits, so the samurai gathers six others to help him teach the people how to defend themselves, and the villagers provide the soldiers with food. A giant battle occurs when 40 bandits attack the village.

The Mighty Warriors Who Became the Seven National Heroes of a Small Town

What's The Genre Of The Seven Samurai Movie?

Genres: Action, Drama

Who Stars In The Seven Samurai Movie?

When Was The Motion Picture Seven Samurai Released?

Released: April 26, 1954

What's The Runtime Of The Seven Samurai Movie?

Runtime: 207.0

How Popular Is The Seven Samurai Movie?

Popularity Rating: 15.018

What Studio(s) Produced The Seven Samurai Film?

Toho Company

Japan

Who Was On The Cast Of The Motion Picture Seven Samurai?

Kikuchiyo Toshiro Mifune
Kambei Shimada Takashi Shimura
Gorobei Katayama Yoshio Inaba
Kyuzo Seiji Miyaguchi
Heihachi Hayashida Minoru Chiaki
Shichiroji Daisuke Kato
Katsushiro Okamoto Isao Kimura
Shino Keiko Tsushima
Rikichi's Wife Yukiko Shimazaki
Manzo - Father of Shino Kamatari Fujiwara
Mosuke Yoshio Kosugi
Yohei Bokuzen Hidari
Rikichi Yoshio Tsuchiya
Gisaku, the Old Man Kokuten Kodo
Kidnapper Eijiro Tono
Coolie A Jun Tatara
Bun Seller Atsushi Watanabe
Grandfather of Kidnapped Girl Toranosuke Ogawa
Samurai Isao Yamagata
Bandit Scout Kichijiro Ueda
Blind Player Sojin Kamiyama
Samurai Who Kicks Farmers Gen Shimizu
Gosaku Keiji Sakakida
Bandit Chieftain Shinpei Takagi
Bandit Second-in-Command Shin Otomo
Samurai with Gun Toshio Takahara
Tea Shop Owner Hiroshi Sugi
Weak Ronin Hiroshi Hayashi
Coolie #2 Sachio Sakai
Strong-Looking Samurai Sokichi Maki
Buddhist Priest Ichiro Chiba
Wife of Gono Family Noriko Sengoku
Woman Farmer Noriko Honma
Samurai Masanobu Okubo
Bandit Etsuo Saijo
Samurai Minoru Ito
Samurai Haruya Sakamoto
Samurai Goro Sakurai
Bandit Hideo Shibuya
Samurai Kiyoshi Kamoda
Bandit Who Escapes Senkichi Omura
Bandit Who Escapes Takashi Narita
Bandit Shoichi Hirose
Bandit Koji Uno
Bandit Masaaki Tachibana
Bandit Kamayuki Tsubono
Bandit Taiji Naka
Bandit Chindanji Miyagawa
Bandit Shigemi Sunagawa
Bandit Akira Tani
Bandit Akio Kusama
Bandit Ryutaro Amami
Bandit Jun Mikami
Bandit Haruo Nakajima
Farmer Sanpei Mine
Samurai Masahide Matsushita
Samurai Kaneo Ikeda
Gisaku's Son Takuzo Kumagaya
Farmer Ippei Kawagoe
Farmer Jiro Suzukawa
Farmer Junpei Natsuki
Farmer Kyoichi Kamiyama
Farmer Haruo Suzuki
Farmer Goro Amano
Farmer Akira Kitchoji
Farmer Koji Iwamoto
Husband of Gono Family Hiroshi Akitsu
Farmer Akira Yamada
Farmer Kazuo Imai
Farmer Eisuke Nakanishi
Farmer Toku Ihara
Farmer Hideo Otsuka
Farmer Shu Oe
Farmer in Front of Gono Yasuhisa Tsutsumi
Farmer Yasumasa Onishi
Farmer in Front of Gono Tsuneo Katagiri
Farmer Megeru Shimoda
Farmer Masayoshi Kawabe
Farmer Shigeo Kato
Farmer Yoshikazu Kawamata
Coolie #3 Takeshi Seki
Gisaku's Daughter-in-Law Haruko Toyama
Woman Farmer in front of Gono Tsuruko Mano
Woman Farmer Matsue Ono
Woman Farmer Tsurue Ichimanji
Woman Farmer Masako Oshiro
Woman Farmer Kyoko Ozawa
Farmer's Wife Michiko Kadono
Farmer's Wife Toshiko Nakano
Farmer's Wife Shizuko Azuma
Farmer's Wife Keiko Mori
Farmer's Wife Michiko Kawabe
Farmer's Wife Yuko Togawa
Farmer's Wife Yayoko Kitano
Woman Farmer Misao Suyama
Woman Farmer Toriko Takahara
Samurai Wandering through Town Takeshi Kato
Samurai Wandering through Town Tatsuya Nakadai
Samurai Wandering through Town Ken Utsui
Farmer Ren Yamamoto

Who Was On The Crew Of Seven Samurai The Movie?

Art — Assistant Art Director: Yoshiro Muraki
Art — Production Design: Takashi Matsuyama
Camera — Director of Photography: Asakazu Nakai
Camera — First Assistant Camera: Takao Saito
Crew — Production Office Assistant: Takeharu Shimada
Crew — Sound Recordist: Fumio Yanoguchi
Directing — Assistant Director: Hiromichi Horikawa
Directing — Assistant Director: Sakae Hirosawa
Directing — Assistant Director: Yasuyoshi Tajitsu
Directing — Director: Akira Kurosawa
Directing — Script Supervisor: Teruyo Nogami
Editing — Editor: Akira Kurosawa
Lighting — Lighting Technician: Shigeru Mori
Production — Producer: Sojiro Motoki
Production — Production Supervisor: Hiroshi Nezu
Sound — Music: Masaru Sato
Sound — Original Music Composer: Fumio Hayasaka
Sound — Sound Effects Editor: Ichiro Minawa
Writing — Screenplay: Akira Kurosawa
Writing — Screenplay: Hideo Oguni
Writing — Screenplay: Shinobu Hashimoto

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day