Information On The Film Shinsengumi: Assassins of Honor

Icon Movies

All about the movie Shinsengumi: Assassins of Honor. Get information on the motion picture Shinsengumi: Assassins of Honor including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

Shinsengumi: Assassins of Honor

Watching The Movie Shinsengumi: Assassins of Honor
Shinsengumi: Assassins of Honor Film Information

What's The Movie Shinsengumi: Assassins of Honor About?

Near the end of the nineteenth century, as the balance of power shifts from Shogunate towards the Emperor, Japan restlessly awaits the dawning of a new age. But not all are content...The Shinsengumi, a small army of samurai, farmers and peasants, band together to do battle against the tide of history. Their leader, Isami Kondo (Mifune) is a man who rises from farmer to fighter to head the fierce Shinsengumi brigade. Using a stern hand and a heart of gold, he rallies his men in defense of the tottering Shogunate. But bloodshed and treachery lurk around every corner.

What's The Genre Of The Shinsengumi: Assassins of Honor Movie?

Genres: Action, Drama, Foreign, History

Who Stars In The Shinsengumi: Assassins of Honor Movie?

When Was The Motion Picture Shinsengumi: Assassins of Honor Released?

Released: December 5, 1969

What's The Runtime Of The Shinsengumi: Assassins of Honor Movie?

Runtime: 122.0

How Popular Is The Shinsengumi: Assassins of Honor Movie?

Popularity Rating: 1.157

What Studio(s) Produced The Shinsengumi: Assassins of Honor Film?

Who Was On The Cast Of The Motion Picture Shinsengumi: Assassins of Honor?

Isami Kondo Toshiro Mifune
Toshizo Hijikata Keiju Kobayashi
Soji Okita Kinya Kitaoji
Tsune Yoko Tsukasa
Otaka Yuriko Hoshi
Yasubo Katsu Kan'emon Nakamura
Oyuki Junko Ikeuchi
Fujita Arima Kinnosuke Nakamura
Keisuke Yamana Umenosuke Nakamura
Oume Yumiko Nogawa
Koshitaro Ito Takahiro Tamura
Kisaburo Kawai Katsuo Nakamura
Kaori Mita Kitagawa
Hachiro Shoga Shinsuke Okimoto
Moribe Tani Ichiro Nakatani
Sanosuke Harada Ryunosuke Yamazaki
Naouemon Teshiro Kazuya Oguri
Shinpachi Nagakura Hiroshi Tanaka
Heisuke Todo Shinnosuke Ogata
Gennosuke Inoue Seishiro Kuno
Goro Hirayama Kiyoshi Taiki
Shigesuke Hirama Hiroto Kimura
Jo Yamazaki Kyosuke Ugami
Teizo Miyabe Jotaro Togami
Ninmaro Yoshida Eijiro Soma
Shuzo Ishikawa Yoshijiro Murata
Executive Shin Tsuda
Tokutaro Ikeda Naoki Yamazaki
Kamo Serizawa Rentaro Mikuni
Honmeido Kinzo Shin
Nishiki Shinmi Ryohei Uchida

Who Was On The Crew Of Shinsengumi: Assassins of Honor The Movie?

Art — Art Direction: Hiroshi Ueda
Camera — Director of Photography: Kazuo Yamada
Camera — Still Photographer: Ko Iidaka
Directing — Director: Tadashi Sawashima
Editing — Editor: Yoshihiro Araki
Lighting — Lighting Technician: Sachiro Sato
Production — Producer: Hiroshi Inagaki
Production — Producer: Toshiro Mifune
Production — Producer: Yoshio Nishikawa
Sound — Original Music Composer: Masaru Sato
Sound — Sound: Masamichi Ichikawa
Writing — Writer: Kenro Matsuura

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day