Information On The Film The Sword of Doom

Icon Movies

All about the movie The Sword of Doom. Get information on the motion picture The Sword of Doom including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

The Sword of Doom

Watching The Movie The Sword of Doom
The Sword of Doom Film Information

What's The Movie The Sword of Doom About?

Through his unconscionable actions against others, a sociopath samurai builds a trail of vendettas that follow him closely.

What's The Genre Of The The Sword of Doom Movie?

Genres: Action, Drama

Who Stars In The The Sword of Doom Movie?

When Was The Motion Picture The Sword of Doom Released?

Released: February 25, 1966

What's The Runtime Of The The Sword of Doom Movie?

Runtime: 120.0

How Popular Is The The Sword of Doom Movie?

Popularity Rating: 2.399

What Studio(s) Produced The The Sword of Doom Film?

Who Was On The Cast Of The Motion Picture The Sword of Doom?

Ryunosuke Tsukue Tatsuya Nakadai
Hyoma Utsuki Yuzo Kayama
Ohama Michiyo Aratama
Omatsu Yoko Naito
Toranosuke Shimada Toshiro Mifune
Isamu Kondo Tadao Nakamaru
Kamo Serizawa Kei Sato
Shichibei, Omatsu's 'uncle' Ko Nishimura
Bunnojo Utsuki Ichiro Nakatani
Senkichi Kunie Tanaka
Ishinsai Nakamura Takamaru Sasaki
Dansho Tsukue Ryosuke Kagawa
Omatsu's grandfather Kamatari Fujiwara
Hideyo Amamoto
Toshizo Ogata Akio Miyabe
Yohachi Yasuzo Ogawa

Who Was On The Crew Of The Sword of Doom The Movie?

Directing — Director: Kihachi Okamoto
Writing — Writer: Shinobu Hashimoto

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day