Information On The Film Tokyo Gore Police

Icon Movies

All about the movie Tokyo Gore Police. Get information on the motion picture Tokyo Gore Police including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

Tokyo Gore Police

Watching The Movie Tokyo Gore Police
Tokyo Gore Police Film Information

What's The Movie Tokyo Gore Police About?

Set in a future-world vision of Tokyo where the police have been privatized and bitter self-mutilation is so casual that advertising is often specially geared to the "cutter" demographic, this is the story of samurai-sword-wielding Ruka and her mission to avenge her father's assassination. Ruka is a cop from a squad who's mission is to destroy homicidal mutant humans known as "engineers" possessing the ability to transform any injury to a weapon.

Tokyo Is Burning

What's The Genre Of The Tokyo Gore Police Movie?

Genres: Action, Adventure, Horror, Science Fiction

Who Stars In The Tokyo Gore Police Movie?

When Was The Motion Picture Tokyo Gore Police Released?

Released: October 3, 2008

What's The Runtime Of The Tokyo Gore Police Movie?

Runtime: 110.0

How Popular Is The Tokyo Gore Police Movie?

Popularity Rating: 4.496

What Studio(s) Produced The Tokyo Gore Police Film?

Fever Dreams, Nikkatsu

Japan, United States of America

Who Was On The Cast Of The Motion Picture Tokyo Gore Police?

Ruka Eihi Shiina
Keyman Itsuji Itao
Tokyo Police Chief Yukihide Benny
Barabara-Man Jiji Bu
Independent Bar Owner Ikuko Sawada
Dog Girl Cay Izumi
Ruka's Father Keisuke Horibe
Tokyo Police Commissioner Shun Sugata
Koji Tanaka Tak Sakaguchi
Ayano Yamamoto
Tsugumi Nagasawa
Mame Yamada
(as Moko Kinoshita) Akane Akanezawa
Maiko Asano
Daisuke Matsuki
Naofumi Murata
Takashi Shimizu
Oppe Ma
Keisuke Toyoshima
Makoto Kamiya
Demo Tanaka
Tokitoshi Shiota
Naoto Tanobe
Cherry Kirishima
(as Sayako Nakoshi) Maki Mizui
Yutaka Mishima
Kazuyuki Tsumura
Koto Shiraishi
Mikiko Tsubakihara
Junko Takai
Maki Hamada
Yoshio Komatsu
Yuta Okuyama
Earth Ana
Arata Yamanaka
Makoto Fukufuku
Taiga Ishino
Kazuhide Shimohata
Yoshihiro Nishimura
(as Rubber Queen Karin) Karin
Roxy
Kotori Narushima
Kentaro Shimazu
Hiroki Niwata
Kentaro Kishi
Satomi Shigemori
Marina Kanda
Risa Inoue
Namiko Hatori
Hiroshi Ubukata
Shun Ito
Tomoko Wakui
Sadayoshi Shimane
Sion Sono
Hiroki Jimbo
Takuya Kato
Seiya Okabe
Yuga Kawano
Ryoma Saito
Marie Machida
Shoko Nakahara
Norman England
Raku (voice) Camille LaBry
Shoichiro Masumoto

Who Was On The Crew Of Tokyo Gore Police The Movie?

Art — Production Design: Nori Fukuda
Crew — Cinematography: Shu G. Momose
Directing — Director: Yoshihiro Nishimura
Editing — Editor: Yoshihiro Nishimura
Production — Executive Producer: John Sirabella
Production — Producer: Satoshi Nakamura
Production — Producer: Yoko Hayama
Production — Producer: Yoshinori Chiba
Sound — Original Music Composer: Kou Nakagawa
Writing — Screenplay: Kengo Kaji
Writing — Screenplay: Maki Mizui
Writing — Screenplay: Yoshihiro Nishimura

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day